NavigacePřipravujeme děti
pro svět 2.1

Poskytujeme dětem vzdělání, které je připraví na život v moderním světě. Ten se hodně odlišuje od světa našich předků a naše pojetí výuky všem těmto změnám vychází vstříc. Zaměřujeme se na rozvoj silných stránek dětí, pracujeme s jejich přirozenou vnitřní motivací a učíme je nebát se chyb. Platí se u nás školné, ale nehrajeme si na elitní klub a nepovyšujeme se nad ostatní. Usilujeme o to, aby se u nás děti, učitelé i rodiče cítili dobře.


Rozsáhlé
a klíčové kompetence

Vycházíme z přesvědčení, že samostatný úsudek, rozhodnost, schopnost týmové spolupráce, kritické myšlení, empatie, umění zvládat konflikty a přizpůsobit se novým situacím představují klíčové kompetence pro rychle se měnící moderní společnost. Podle nás jsou minimálně stejně důležité jako znalosti a dovednosti předávané klasickou školou.

Co o Livingstonu říkají děti?


Rozvoj vlastní
cestou
a tempem

V Livingstonu umožňujeme každému dítěti rozvíjet se vlastním tempem a vlastní cestou. Vždyť žádné dvě děti nejsou stejné a je nesmysl chtít po všech, aby zvládly v jeden moment totéž. Díky důrazu na silné stránky a přirozené nadání se každé dítě může posunout mnohem dál, než by mu umožnily klasické osnovy. Namísto nich používáme individuální plány, které si děti nastavují společně s učitelem na předem stanovené období. Každé dítě tak spolurozhoduje o tempu a obsahu toho, čemu se bude ve škole věnovat. Samozřejmě nerezignujeme ani na záležitosti, které nejsou pro dítě snadné a nenajde v nich zálibu. Ty musí splnit alespoň na minimální úrovni, dostane však možnost vlastního načasování.

Co by měla základní škola dát dětem?


Proč se jmenujeme Livingston?

Protože máme rádi knihu Richarda Bacha Jonathan Livingston Racek. V ní se hlavní hrdina, zdánlivě obyčejný a průměrný racek, vzepřel osudu být jen dalším průměrným rackem v průměrném hejnu, jehož průměrný život je v sevření různých dogmat a celý se točí jen kolem bezpečných životních jistot typu shánění potravy apod. Svou snahou překonat sám sebe, zdokonalit se ve svém talentu, a vymanit se tak z kruhu průměrné existence pak inspiroval i jiné racky. A naše škola si klade za cíl podpořit každé dítě v jedinečnosti, umožnit mu vzlétnout.