NavigaceAbout

Livingston si klade za cíl poskytovat moderní vzdělávání, které děti připraví na svět, jenž je bude čekat. Věříme tomu, že pro děti jsou klíčové kompetence jako je samostatné myšlení a rozhodování, kritické myšlení, schopnost týmové práce, umění empatie a řešení konfliktů a v neposlední řadě schopnost přizpůsobit se měnícímu se světu. Tyto kompetence klademe minimálně na roveň klasickým školním znalostem a výstupům. V Livingstonu umožňujeme každému dítěti rozvíjet se svým vlastním tempem a vlastní cestou. Důvod je prostý, všechny děti nejsou stejné a nemají stejné předpoklady zvládnout v jeden moment totéž. Tím, že umožníme dítěti projevit naplno jeho silné stránky a talent, se přirozeně rozvíjí a posouvá mnohem dál než by mu umožnily klasické osnovy. K tomu nám slouží individuální plány, které si děti nastavují společně s učitelem na předem definované období a prostřednictvím kterých se dítě přímo podílí na tempu a obsahu toho, čemu se bude ve škole věnovat. Samozřejmě nerezignujeme ani na záležitosti, které nejsou pro dítě snadné a nenajde v nich zálibu, ty musí splnit alespoň na minimální standard, který je předem daný, poskytneme mu však k tomu možnost jeho vlastního načasování.

Jak fungujeme?

Livingston a běžná škola

Svět kolem nás se mění čím dál rychleji… jen školy a učitelé jako by zůstávali stále stejní. Proto jsme se rozhodli dělat věci jinak. Snažíme se, aby škola dětem pomohla se v moderním světě zorientovat a prožít v něm naplněný život.

Běžná školaZŠ Livingston
Individualismus:
Běžná škola často podporuje rivalitu mezi dětmi a pěstuje v nich nezdravý individualismus. Důsledkem může být stres, neuspokojivé vztahy a paradoxně i kariérní problémy plynoucí z neschopnosti kooperace.
Týmová práce:
V tom správném procesu vzdělávání, a tudíž i u nás, má své oprávněné místo. Děti se díky ní učí obhájit svůj názor, poskytovat i přijímat zpětnou vazbu a hlavně spolupracovat. Pokud navíc práce probíhá ve věkově smíšených skupinách, získají děti ještě více dovedností pro profesní život.
Výuka předmětů:
V běžné škole se děti často mechanicky učí izolované “shluky” informací, aniž by chápaly jejich vzájemné souvislosti a vztah k reálnému životu.
Výuka v souvislostech:
Výuku nerozdělujeme na klasické předměty. Jednotlivé oblasti propojujeme tak, aby děti porozuměly tématu v širším kontextu a tím i světu, ve kterém žijí.
Penalizace chyb:
Běžná škola děti za chyby trestá prostřednictvím snížených známek a vytváří v nich hluboký strach ze selhání. Děti se pak bojí experimentovat, objevovat, hledat nové cesty – protože nechtějí selhat.
Práce s chybou:
Chyby otevírají dveře k dalšímu učení. Proto za ně netrestáme, ale pomáháme dětem, aby si chybu uvědomily a dál s ní pracovaly.
Pasivita:
Běžnou školu má většina z nás spojenou s nekonečným memorováním, opisováním z tabule a pasivním přijímáním informací.
Aktivita:
Snažíme se v dětech neustále probouzet nadšení a zápal pro věc. Skvěle k tomu slouží prezentace, ve kterých děti mluví o tom, co je nejvíce zajímá.