NavigaceO škole

Livingston si klade za cíl poskytovat moderní vzdělávání, které děti připraví na svět, jenž je bude čekat. Věříme tomu, že pro děti jsou klíčové kompetence jako je samostatné myšlení a rozhodování, kritické myšlení, schopnost týmové práce, umění empatie a řešení konfliktů a v neposlední řadě schopnost přizpůsobit se měnícímu se světu. Tyto kompetence klademe minimálně na roveň klasickým školním znalostem a výstupům. V Livingstonu umožňujeme každému dítěti rozvíjet se svým vlastním tempem a vlastní cestou. Důvod je prostý, všechny děti nejsou stejné a nemají stejné předpoklady zvládnout v jeden moment totéž. Tím, že umožníme dítěti projevit naplno jeho silné stránky a talent, se přirozeně rozvíjí a posouvá mnohem dál než by mu umožnily klasické osnovy. K tomu nám slouží individuální plány, které si děti nastavují společně s učitelem na předem definované období a prostřednictvím kterých se dítě přímo podílí na tempu a obsahu toho, čemu se bude ve škole věnovat. Samozřejmě nerezignujeme ani na záležitosti, které nejsou pro dítě snadné a nenajde v nich zálibu, ty musí splnit alespoň na minimální standard, který je předem daný, poskytneme mu však k tomu možnost jeho vlastního načasování.

Jak fungujeme?

Chybovat je normální. A taky užitečné! Více

Chyby bereme jako přirozenou věc, která nás posouvá dál. Proto za ně netrestáme snížením známky nebo černým puntíkem. Místo toho dětem pomůžeme si chybu uvědomit a napravit ji. Bez chyb by to samozřejmě nešlo – ukazují nám, v čem se zlepšit. Je ale důležité, aby děti motivovala touha po růstu a objevování. Nikoli strach, že budou potrestány za selhání. V Livingstonu jdeme vždy cestou pozitivní motivace.

Kritické myšlení – nezbytná výbava informačního věku Více

I nás na základce otravovalo, když jsme se museli šprtat věci nazpaměť a odříkávat naučené definice před tabulí. Teď to můžeme změnit. A tak děti necháváme raději přemýšlet, hledat souvislosti a nacházet odpovědi na otázky. Nejde jen o to, že učení je pak efektivnější a zábavnější. Rozvoj kritického myšlení se stává důležitým předpokladem uplatnění v informační společnosti.

Učíme se v devadesátiminutových blocích. A zvonění u nás odzvonilo Více

Naše vyučovací bloky jsou dvakrát delší, než je zvykem, ale to neznamená, že se děti dvakrát déle nudí. Právě naopak. Stihnou se do učební látky více ponořit, aniž by je z přemýšlení po chvíli vytrhl zvonek. Ten u nás ostatně ani nemáme.

Začínáme až v 9 hodin Více

Vyučování od 8 je pozůstatek rakousko-uherské monarchie a dětskému biorytmu nesvědčí. Je totiž prokázáno, že v 8 hodin děti ještě nejsou zcela připravené vnímat. Proto u nás startujeme mozkové závity až s úderem deváté.

Vnitřní motivace aneb Víme, proč se učíme Více

Naši učitelé předávají dětem nejen příslušnou látku, ale taky jim vysvětlují, k čemu jim dané znalosti budou. Proto třeba v matematice nepočítáme příklady bez kontextu, ale místo toho zakládáme virtuální obchod nebo nakupujeme zboží. Když děti chápou, proč se danou věc učí, jsou motivované dozvědět se ještě víc.

Podporujeme silné stránky dětí Více

V Livingstonu každý rozvíjí to, co mu jde nejlépe. S pomocí učitelů si děti sestavují individuální plány, kde zohledňují své silné stránky. Ostatní věci nemusejí zvládnout perfektně, ale stačí, když dosáhnou určité předem dané minimální úrovně/standardu. Děti mezi sebou nesrovnáváme, každý postupuje svým vlastním tempem a spolu s učitelem kontroluje, jak se mu daří svůj plán progresu plnit. Díky tomuto systému jsou děti spokojenější a mají chuť se dál zdokonalovat.

Věkově smíšené třídy pro efektivní a zábavnou výuku Více

U nás nejsou “áčáci” nebo “béčáci”. Vlastně vůbec nemáme klasické třídy, ale učíme se ve věkově smíšených skupinách. Starší vysvětlují látku těm mladším, čímž si ji upevňují. A vyučující má víc prostoru věnovat se specifickým potřebám dětí. V jedné skupince je přitom maximálně 18 dětí.

Pravidla nastavujeme všichni společně Více

V Livingstonu se na tvorbě pravidel podílejí i děti. Díky tomu je pak přirozeně chápou jako svá vlastní a necítí potřebu se proti nim vymezovat. To dělá z naší školy prostředí plné vzájemného porozumění a důvěry, kde se každý cítí bezpečně.

Potřebujeme rodiče, kteří jsou s námi na stejné vlně Více

Je pro nás důležité, aby i rodiče chápali priority výuky v Livingstonu, která se od klasické školy v mnohém liší. Místo známek poskytujeme dětem účelnou zpětnou vazbu, neporovnáváme, chválu vážeme ke konkrétnímu počínání. Pro děti je totiž největší pochvalou, když samy vidí, v čem se zlepšily. Proto potřebujeme rodiče, kteří nelpí na jedničkách v žákovské nebo skvěle zvládnutých testech.

Moderní technologie každodenní součástí výuky Více

Počítače a iPady jsou pro nás skutečným nástrojem výuky, a ne jen zábavným zpestřením. S jejich pomocí učíme děti kriticky myslet, pracovat s informacemi i jejich zdroji. iPady u nás dětem pomáhají rozvinout vlastní kreativitu a vyzkoušet si to, co by bez nich nebylo možné. Moderní technologie a práce s nimi tvoří v celé škole propracovaný systém, jehož obdobu byste našli v málokteré české škole.

Učitelé jako partneři dětí ve vzdělávání Více

Nehrajeme si na přísné učitele. Jsme partneři ve vzdělání. Děti bereme jako sobě rovné, respektujeme jejich individualitu a jedinečnost. Proto si taky všichni navzájem tykáme. A spíš než učitelé si říkáme prostě “dospěláci”.

Vybíráme si učitele, kteří souzní s naším pojetím školy Více

To správné prostředí u nás tvoří lidé, a proto si do týmu vybíráme učitele, kteří vidí vzdělání podobně jako my. Každý z dospěláků nejdřív projde školením v respektující komunikaci, kurzem IT a absolvuje veškerou potřebnou přípravu. Učitelé se v jednotlivých skupinách střídají, což dělá výuku pestřejší a bohatší.

Učíme se rozumět sami sobě i jeden druhému Více

Nevychováváme děti k tomu, aby z nich byli sóloví hráči. Učíme je vzájemné komunikaci a řešení konfliktů. Když někdo poruší pravidla, tak hromadně rozhodujeme, jak situaci napravit. Vedeme děti k zodpovědnosti a pomocí individuálních plánů a myšlenkových map je učíme pracovat s časem i cíli, které si nastavily.

Známky? Děkujeme, nechceme! Více

Taky si pamatujete, jak vám připadalo nefér známkovat tělocvik nebo zpěv? Vždyť každý z nás má nadání na něco jiného, někdo výborně zpívá a cítí rytmus, ale neuběhne ani kilometr. A teď si představte, že úplně stejně je to s matematikou nebo čtením. Připadá nám nespravedlivé a úplně zbytečné známkovat děti, když se známka odvíjí od nějaké uměle nastavené hranice, která je stejná pro všechny děti a nerespektuje jejich přirozené nadání či hendikepy. Proto u nás používáme systém zpětných vazeb, sebehodnocení a pro starší děti procenta, která odrážejí, nakolik se žák v rámci svých vlastních možností zhostil zadaného problému.

Škola rodičům otevřená Více

Rodiče se pravidelně účastní takzvaných tripartit, kde spolu s dítětem i učitelem hodnotí postup v individuálním plánu a nastavují další cíle do budoucna. Pravidelně taky pořádáme Open Doors, vzdělávací akce a besedy. Možná, že pak někteří rodiče zatouží stát se znovu dětmi…

Objevujeme nová místa a obzory Více

Vydáváme se za vzděláním i mimo školní zdi. Minimálně jednou za měsíc jedeme na zajímavou exkurzi, a tak se nám daří už na prvním stupni pomalu propojovat teoretické znalosti s praxí. Kromě toho podnikáme výlety za novými zážitky nebo občas vyrazíme proběhnout se do přírody. Naši učitelé se chodí inspirovat na náslechy do jiných škol.

Prostředí, ve kterém jde učení samo Více

Když jsme školu stavěli, mysleli jsme hlavně na to, aby se v ní děti cítily dobře. A tak jsme pořídili to nejnovější vybavení, nainstalovali zdravé osvětlení a koupili ergonomický nábytek. Máme hernu, tělocvičnu, ateliér, cvičnou kuchyň, školní dvůr na střeše. A abychom byli šetrní k životnímu prostředí, vytápíme školu pomocí rekuperace.

Více praxe pro starší děti Více

Druhý stupeň v Livingstonu plně navazuje na filozofii toho prvního. Zároveň ale bere v úvahu, že teenageři potřebují ve vzdělávání zase o něco jiný přístup. Děti se zde učí v tematických blocích, aby více vnímaly látku v kontextu. Teorii se snažíme maximálně propojit s praxí, proto každý pracuje na svém vlastním projektu a rozvíjí se v tom, co ho nejvíc baví. Častěji taky jezdíme na exkurze a zprostředkováváme dětem spolupráci s firmami. A ještě víc využíváme všech možností, které nabízí technologie. Učební materiály a úkoly například shromažďujeme v takzvaných virtuálních třídách, kam mají děti i rodiče kdykoli přístup (včetně víkendů a nočních hodin). Nebo pracujeme s aplikacemi, ve kterých lze tvořit filmy či provést pitvu žáby, aniž by obojživelník došel jakékoli újmy.

Angličtina? Of course! Více

Rodilí mluvčí se v ZŠ Livingston starají o to, aby byla angličtina běžnou součástí dne.

Dokonce v ní vyučujeme i nelingvistické předměty, jako jsou třeba výtvarná nebo hudební výchova, a v nabídce máme také různé volitelné anglické workshopy. Pro děti se tak stává kontakt s jazykem opravdu zcela přirozený.

Ve družině se bavíme i vzděláváme Více

Družina u nás není “odkladiště” dětí, na které nemá nikdo čas, ale plnohodnotné navázání na výuku se spoustu aktivit a možností. Děti si z nich vyberou to, co je nejvíc baví, a dál tak rozvíjí svůj potenciál. Vše se děje pod jednou střechou, takže rodiče nemusí děti na kroužky nikam převážet. Celkové pojetí družiny navazuje na dopolední část dne.

A co dál? Střední škola! Více

Tak jako Racek Richarda Davida Bacha, i my věříme ve smysl toho, co děláme. Proto jsme se rozhodli navázat na základní vzdělání naší vlastní střední školou. Ta bude stále ctít hodnoty Livingstonu a navíc pomůže studentům určit si směr, jakým se vydat – ať už správnou fakultu, nebo zaměstnání. Jako pilotní škola budeme provádět speciální psychologické testy, které dětem odhalí jejich nejsilnější stránky a kompetence. Tak od nás vzlétnou odvážní studenti s touhou plnit si své sny.

Livingston a běžná škola

Svět kolem nás se mění čím dál rychleji… jen školy a učitelé jako by zůstávali stále stejní. Proto jsme se rozhodli dělat věci jinak. Snažíme se, aby škola dětem pomohla se v moderním světě zorientovat a prožít v něm naplněný život.

Běžná školaZŠ Livingston
Individualismus:
Běžná škola často podporuje rivalitu mezi dětmi a pěstuje v nich nezdravý individualismus. Důsledkem může být stres, neuspokojivé vztahy a paradoxně i kariérní problémy plynoucí z neschopnosti kooperace.
Týmová práce:
V tom správném procesu vzdělávání, a tudíž i u nás, má své oprávněné místo. Děti se díky ní učí obhájit svůj názor, poskytovat i přijímat zpětnou vazbu a hlavně spolupracovat. Pokud navíc práce probíhá ve věkově smíšených skupinách, získají děti ještě více dovedností pro profesní život.
Výuka předmětů:
V běžné škole se děti často mechanicky učí izolované “shluky” informací, aniž by chápaly jejich vzájemné souvislosti a vztah k reálnému životu.
Výuka v souvislostech:
Výuku nerozdělujeme na klasické předměty. Jednotlivé oblasti propojujeme tak, aby děti porozuměly tématu v širším kontextu a tím i světu, ve kterém žijí.
Penalizace chyb:
Běžná škola děti za chyby trestá prostřednictvím snížených známek a vytváří v nich hluboký strach ze selhání. Děti se pak bojí experimentovat, objevovat, hledat nové cesty – protože nechtějí selhat.
Práce s chybou:
Chyby otevírají dveře k dalšímu učení. Proto za ně netrestáme, ale pomáháme dětem, aby si chybu uvědomily a dál s ní pracovaly.
Pasivita:
Běžnou školu má většina z nás spojenou s nekonečným memorováním, opisováním z tabule a pasivním přijímáním informací.
Aktivita:
Snažíme se v dětech neustále probouzet nadšení a zápal pro věc. Skvěle k tomu slouží prezentace, ve kterých děti mluví o tom, co je nejvíce zajímá.