NavigaceCesta do digitálního světa

  1. ZŠ Livingston je partnerem projektu Cesta do digitálního světa reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012362, který je spolufinancován Evropskou unií.
  2. Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a na sdílení příkladů dobré praxe mezi partnerskými školami a vzorovou školou za účelem rozvoje informatického myšlení dětí a žáků a rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků.