NavigaceŠablony I - ZŠ Livingston

  1. Šablony I – ZŠ Livingston reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006307 – poskytovatel MŠMT – projekt ukončen.
  2. Projekt byl zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.