NavigacePřipravujeme děti
pro svět 2.1

Poskytujeme dětem vzdělání, které je připraví na život v moderním světě. Ten se hodně odlišuje od světa našich předků a naše pojetí výuky všem těmto změnám vychází vstříc. Zaměřujeme se na rozvoj silných stránek dětí, pracujeme s jejich přirozenou vnitřní motivací a učíme je nebát se chyb. Platí se u nás školné, ale nehrajeme si na elitní klub a nepovyšujeme se nad ostatní. Usilujeme o to, aby se u nás děti, učitelé i rodiče cítili dobře.